Your terms and conditions of use

I. Postanowienia ogólne 

1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.analizatorygazow.com , jest prowadzony przez firmę METALSERVICE SZCZECIN Robert Barcikowski z siedzibą w 72-006 Szczecin, Mierzyn ul. Piotra 8.

1.2. Adres do korespondencji: METALSERVICE SZCZECIN z siedzibą w 72-006 Szczecin, Mierzyn ul. Piotra 8, e-mail:sklep@analizatorygazow.com.

1.3. Korzystanie z serwisu/sklepu analizatorygazu.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności analizatorygazu.com.

1.4. Zawartość witryny www.analizatorygazow.com jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych, w całości lub części, danych i informacji pochodzących z witryny www.analizatorygazow.com, bez wiedzy i pisemnej zgody właściciela jest zabronione.

1.5. Aby móc korzystać z usług sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, jak przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

II. Zasady zamawiania i sprzedaży

2.1. Treść strony internetowej www.analizatorygazow.com i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.

2.2 Zamówienia można składać poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

2.3. Złożenie zamówienia w sklepie www.analizatorygazów.com oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Przy zamówieniach telefonicznych Klient każdorazowo potwierdza, że udostępniono mu treść Regulaminu przed zawarciem umowy, poprzez przesłanie go pocztą elektroniczną w pliku pdf. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest akceptacja regulaminu i przesłanie zamówienia.

2.4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.5. Kupujący jest zobowiązany do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie otrzymania zamówienia i jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo wysłanie zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. Jeżeli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, lub jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, METALSERVICE SZCZECIN ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, a w przypadku realizacji wysyłki Kupujący dokona zwrotu pobranych towarów, a także do naprawi szkody, jakie Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.

2.6. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane.

2.7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

2.8. Firma METALSERVICE SZCZECIN zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, o czym Klient będzie informowany niezwłocznie z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych na jego stronie rejestracyjnej, bądź w formularzu zamówienia. Dotyczy to w szczególności Klientów, którzy wcześniej nie wywiązali się z zawartej ze Sprzedającym umowy, w tym nadużywali uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, bądź złożyli zamówienie w sposób odbiegający od warunków określonych przez Sprzedającego w zaproszeniu do zawarcia umowy, aktualnym na dzień złożenia zamówienia.

2.9. Realizacja zamówienia jest uwarunkowana dostępnością towarów w magazynie lub u producentów. W przypadku niedostępności towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

2.10. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Uwaga! W przypadku zamówień na towary, których w danej chwili brak jest w magazynie, ceny mogą ulec zmianie.

2.11. Ceny towarów sprzedawanych na terytorium RP znajdujących się w sklepie internetowym www.analizatorygazow.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Firma METALSERVICE SZCZECIN Robert Barcikowski zastrzega sobie prawo do zmiany cen, bez uprzedniego poinformowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

2.12 Firma METALSERVICE SZCZECIN Robert Barcikowski zastrzega sobie prawo zmiany cen oraz ilości towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

2.13 Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, co dotyczy w szczególności koloru produktów. Sprzedający nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych na stronie www.analizatorygazow.com, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów.

2.14 Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe itp. wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną treścią strony Sprzedającego.

2.15. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. W zamówieniu należy podać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona faktura VAT.

III. Zapłata i transport

3.1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem DHL pod adres wskazany w formularzu zamówień. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie firmy kurierskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującego cennika.

3.2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi: w przypadku realizacji zamówień na terenie Polski od 1 do 4 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia i/lub wpływu środków na konto bankowe firmy METALSERVICE SZCZECIN Robert Barcikowski , o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy METALSERVICE SZCZECIN Robert Barcikowski a Kupującym. W przypadku wysyłki za granicę termin dostawy wynosi od 4 do 14 dni roboczych.

3.3. METALSERVICE SZCZECIN Robert Barcikowski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy firmy kurierskiej.

3.4. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt pakowania i wysyłki. Koszt dostarczenia na terenie Polski zamówionego towaru o wadze do 5 kg wynosi 30,75 zł (brutto), powyżej 5 do 10 kg wynosi 36,90 zł (brutto), powyżej 10 do 20 kg wynosi 43,05 zł (brutto). W przypadku zamówienia o wartości powyżej 2000 zł netto koszty dostarczenia przesyłki pokrywa METALSERVICE SZCZECIN Robert Barcikowski (dotyczy tylko przesyłek krajowych). Koszty dostawy zamówionego towaru poza terytorium Polski kalkulowane są indywidualnie.

3.5. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zamówiony towar: a. przelew bankowy – standardowy przelew bankowy; b. przekaz pocztowy – przekaz realizowany przez Pocztę Polską; c. płatność przy odbiorze – należność pobiera kurier. Wybraną formę płatności należy zaznaczyć w koszyku.

3.6. Przelewy i przekazy pocztowe należy przekazywać na konto:

METALSERVICE SZCZECIN Robert Barcikowski

Mierzyn ul. Piotra 8

72-006 Szczecin

ING Bank Śląski O/Szczecin

51 1050 1559 1000 0090 6071 4335

3.7. Przy płatności przy odbiorze, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru.

3.8. Po uiszczeniu opłaty i/lub odbiorze przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z fakturą prosimy o sporządzenie, w obecności kuriera, protokołu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji związanej z uszkodzeniem przesyłki jest dostarczenie podpisanego przez kuriera protokołu szkodowego.

IV. Zwrot towaru i reklamacje

4.1. Zgodnie z „Ustawą o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient ma prawo zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny w terminie do 10 dni od dnia otrzymania towaru wraz z pisemnym oświadczeniem i otrzymaną faktura VAT. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu i z kompletem wszystkich elementów składowych wraz z instrukcją i gwarancją. Zwracany towar dostarczany jest do firmy METALSERVICE SZCZECIN Robert Barcikowski na koszt Klienta.

4.2. W przypadku reklamacji należy niezwłocznie wysłać e-mail na sklep@analizatorygazow.com jeszcze przed odesłaniem reklamowanego towaru.

4.3. Reklamowany towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, z kompletną dokumentacją oraz wiarygodnym opisem przyczyny reklamacji. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi Reklamujący. Firma METALSERVICE SZCZECIN Robert Barcikowski zastrzega sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji. Reklamowany towar dostarczany jest do firmy METALSERVICE SZCZECIN Robert Barcikowski na koszt Klienta.

4.4. Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do METALSERVICE SZCZECIN Robert Barcikowski. Termin ten może zostać wydłużony do 30 dni roboczych, jeżeli zaistnieje konieczność uzyskania ekspertyzy u producenta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt: a. METALSERVICE SZCZECIN Robert Barcikowski – w przypadku uznania reklamacji tj. wykrycia wady towaru, która wystąpiła bez winy Klienta; b. Klienta – w przypadku nieuznania reklamacji np. jeśli wada towaru powstała na skutek niewłaściwego użytkowania czy przechowywania itp. (wina Klienta) bądź w przypadku, gdy podczas testów urządzenia w serwisie wada nie wystąpiła.

4.5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braków w dostawie będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

4.6. W przypadku reklamacji wymagającej odesłania towaru do producenta koszty wysyłki pokrywa Kupujący.

4.7. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Firmy METALSERVICE SZCZECIN Robert Barcikowski, Mierzyn ul. Piotra 8, 72-006 Szczecin nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

V. Postanowienia końcowe

5.1. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

5.2. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@analizatorygazow.com. Firma METALSERVICE SZCZECIN Robert Barcikowski z siedzibą w Mierzynie przy ul. Piotra 8, 72-006 Szczecin zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".

5.3. METALSERVICE SZCZECIN dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów, znajdujące się na stronie, były zgodne ze stanem faktycznym. METALSERVICE SZCZECIN nie ponosi odpowiedzialności za błędne podane dane techniczne i właściwości towaru lub ich zmianę przez producenta.